Ochrona stacjonarna obiektów

Głównym celem jest poprawne sprawowanie nadzoru nad powierzonym mieniem, w szczególności zapobieganie włamaniom, kradzieżom, dewastacjom, ochroną osób poprzez zapewnienie im maksymalnego bezpieczeństwa oraz pełnego ograniczenia swobodnego poruszania się osób i pojazdów nieupoważnionych do przebywania w obrębie obiektu chronionego.

Każdy pracownik DRAGONPOL SECURITY pełniący dyżur w obiekcie chronionym jest odpowiednio przeszkolony z zakresu znajomości obiektu, jego specyfice i procedurach obowiązujących na jego terenie oraz występujących zagrożeniach, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p. poż.

Czuwamy nad bezpieczeństwem obiektów biurowych, osiedli mieszkaniowych, szkół, sklepów, restauracji i hoteli, terenów magazynowych, obiektów produkcyjnych, placów budowy (w tym zaplecza budowlane).