Ochrona imprez realizowana jest przez pracowników Służby porządkowej oraz Służby Informacyjnej Głównym celem jest poprawne sprawowanie nadzoru nad terenem imprezy, w szczególności zapewnieniem bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie, ochrony porządku publicznego, skuteczne zapobieganie przestępstwom, minimalizowanie ryzyka kradzieży, zaborów, przejęć i zniszczeń oraz pełnego ograniczenia swobodnego poruszania się osób i pojazdów nieupoważnionych do przebywania w obrębie wyznaczonych sektorów przeznaczonych dla obsługi imprezy.

Każdy pracownik DRAGONPOL SECURITY pełniący służbę podczas imprezy masowej jest odpowiednio przeszkolony z zakresu znajomości Planu Zabezpieczenia Imprezy, specyfice imprezy, procedurach i regulaminach obowiązujących w trakcie trwania imprezy oraz występujących zagrożeniach, udzielania pierwszej pomocy przed medycznej, a także bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p. poż.

Ponadto każdy z pracowników Służby Porządkowej posiada niezbędne doświadczenie oraz uprawnienia zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem.